STILLINGSTYPE: konsernregnskapssjef

ARBEIDSSTED: oslo

SØKNADSFRIST: snarest og senest 22. september

KONTAKTPERSON:knut røste leganger-krogstad | 98 08 85 35

KONTAKTPERSON: sana naqvi abbas | 47 45 74 10

XXL søker en ambisiøs og forbedringsorientert konsernregnskapssjef. Konsernregnskapssjefen i XXL har overordnet ansvar for regnskaps- og lønnsfunksjonen i konsernet. Stillingen har et betydelig ansvar og stor påvirkningskraft i XXL.

Du vil rapportere direkte til CFO, og arbeidssted er på konsernets hovedkontor på Alnabru. Stillingen innebærer personalansvar og som leder er det viktig at du er god til å samarbeide og kommunisere, samt er tydelig og flink til å involvere, forklare og forankre.

Vi søker deg som har god forretningsforståelse, har en solid faglig kompetanse og sterk forståelse for komplekse regnskapsmessige sammenhenger. Den rette kandidaten har solid erfaring fra forbedring av rutiner, prosesser og systemer knyttet til regnskap og rapportering og interesse for bruk av ny teknologi for å hente ut effektiviseringsgevinster.

Ansvarsområder:

 • Lede og videreutvikle konsernets regnskaps- og lønnsavdeling, mht kompetanse, kapasitet, prosesser, rutiner, systemer, mm

 • Lede månedlig konsolidering og oppsett av konsernregnskap og utarbeidelse av finansielle hovedtall til konsernledelsen

 • Bidra med økonomisk rapportering og analyse

 • Ansvarlig for kvartalsvis børsrapportering samt årsregnskap for konsern og morselskap

 • Kvalitetssikring av selskapsregnskaper og ligningspapirer

 • Overordnet ansvar for skatte- og avgiftsmessige problemstillinger i konsernet, inkludert rapportering

 • Vedlikehold og videreutvikling av konsernets regnskapsprinsipper og retningslinjer

 • Aktivt lede og ta ansvar for prosessforbedringer samt videreutvikling av uutnyttet potensialet i systemene

 • Delta i møter med revisjonsutvalget, samt være hovedkontaktpunkt mot konsernets revisor

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Solid faglig utdannelse, fortrinnsvis mastergrad i regnskap og revisjon (MRR/HRS)

 • Minimum 5-7-års relevant erfaring, fra revisjon/konsernregnskapsavdeling/tilsvarende

 • Solid erfaring med regnskap (IFRS), skatt, rapportering og konsolidering fra større, og gjerne børsnoterte foretak

 • God forretningsinnsikt og helhetsforståelse som evner å se problemstillinger på tvers av roller/funksjoner og organisasjon

 • Erfaring fra forbedring av rutiner, prosesser og systemer knyttet til regnskap og rapportering, forståelse for komplekse regnskapsmessige sammenhenger og interesse for bruk av ny teknologi for å hente ut effektiviseringsgevinster.

 • Være strategisk og operativ, og i stand til få team til å støtte opp om strategi og langsiktige og kortsiktige målsetninger

 • Ha interesse for teknologi- og systemutvikling for effektivisering og forbedring av regnskapsprosesser – sterkt forbedringsorientert

 • Sterke skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter både på norsk og engelsk

Ønskede personlige egenskaper:

 • Sterk til å fremstille og kommunisere økonomiske tall og materiale

 • I tillegg til å være operativ, er du forretningsorientert, med evne til å drive kvalitets- og forbedringsprosesser og sikre effekt av endringsprosesser

 • Analytisk og kvalitetsorientert med sterk faglig integritet og dedikasjon

 • Gode ledelses- og samarbeidsegenskaper

 • Selvgående, strukturert og høy gjennomføringskraft

 • Samvittighetsfull, nøyaktig og proaktiv

 • Interesse for teknologi og hvordan dette kan bidra til å effektivisere fremtidens økonomifunksjon

XXL tilbyr en utfordrende og sentral stilling i Nordens største sportskjede. Du vil få jobbe i et selskap som er i sterk utvikling, med et godt arbeidsmiljø, og i et meget kompetent retailmiljø, både innen butikk og e-com.


XXL All Sports United_NEW_Path.jpg

XXL er en ledende sportsforhandler med butikker og e-handel i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Østerrike. XXL er den største sportskjeden i Norden og dermed en betydelig aktør på det europeiske sportsmarkedet og blant de hurtigst voksende sportskjedene i verden. XXL søker en bred kundeappell gjennom å tilby et vidt spekter av produkter til sport, jakt, ski, sykling og andre utendørsaktiviteter. XXLs konsept er å ha de største butikkene med de beste prisene, det bredeste sortimentet av produkter, og med fokus på merkevarer. XXL hadde 82 butikker i 2018 i Norden og Østerrike, samt en betydelig netthandelsomsetning. Totalomsetningen i 2018 var på 9,5 milliarder, drevet frem av 5300 høyt motiverte ansatte. XXL er notert på Oslo Børs.

Selskapets hovedkontor ligger på Alnabru i Oslo.