Watrium ruster opp investeringsteamet ved å ansette Knut Olav Rød fra BCG og Haakon Steenrød fra ABG.

Screen Shot 2018-10-25 at 23.26.29.png

1. november skal Knut Olav Rød, tidligere partner i Boston Consulting Group (BCG), og Haakon Steenrød, tidligere partner i ABG Sundal Collier, være på plass i Watriums lokaler på Tjuvholmen i Oslo.

– Vi har ambisjoner om at selskapet skal vokse, og gjør dette for å bli en enda sterkere investor, sier investeringsdirektør Anders Christian Wilhelmsen.

– Det vil si å både ta en tydeligere rolle som aktiv eier og å styrke kunnskapsnivået når det gjelder hva vi kan tilby som eiere.

Ved utgangen av 2017 hadde ­investeringsselskapet til Anders Chr. Wilhelmsens familiegren en bokført egenkapital på 3,3 milliarder kroner, og en verdi­justert egenkapital på 5,5 milliarder kroner.

Watrium har nå rundt 650 millioner i kontanter pluss 800 millioner i fasiliteter, tilsvarende en investeringskapasitet på nærmere 1,5 milliarder kroner.

– Vi har tilgjengelig kapital, og med Knut Olav og Haakon har vi styrket både vår kapasitet og vår industrielle og finansielle kompetanse, sier Wilhelmsen.

I februar i år gikk Alexander Munch-Thore ut av Watrium, ­etter tre år som rådgiver.

– Alex’ rolle handlet om å sette opp selskapsstrukturen slik den er i dag. Det vi gjør nå er for å styrke investeringsteamet.

Rød og Steenrød skal investere sammen med Anders Christian Wilhelmsen, hans far Anders Christopher Wilhelmsen og sistnevntes kone Kristin Wilhelmsen.

– Watrium ønsker å bygge opp et ledende investeringsselskap som kombinerer fleksibiliteten, ansvarligheten og det langsiktige perspektivet til et «family office» med utålmodigheten og det aktive eierskapet som private equity-­aktører er kjent for. Jeg ble tiltrukket av denne ambisjonen, sier Rød.

Steenrød mener Watriums fleksible investeringsmandat passer godt til hans transaksjonskompetanse og erfaring fra en rekke bransjer.

– Jeg ser spesielt frem til å gå i dybden og jobbe tett og over lengre tid med både porteføljeselskaper og andre investeringer i Watrium, sier han.

På Oslo Børs er selskapet er for tiden inne i blant annet Aker, Bank Norwegian og ABG Sundal Collier. Den største delen av Watriums verdier er imidlertid investert utenfor landegrensene.

– Vi har en diversifisert porte­følje, og kommer til å jobbe videre med de selskapene vi har i dag. For tiden dreier det seg i hoved­sak om helse, teknologi, olje og eiendom, sier Wilhelmsen.

– Vi søker investeringsmuligheter, men er tålmodige. For oss handler det om å eie gode selskaper som tåler eventuelle nedturer. Vi vil opprettholde en viss fleksibilitet i porteføljen, samtidig som det er jobben vår som investeringsselskap å være investert.