management assessment

Ved strategiske endringer, oppkjøp og fusjoner, suksesjonsplanlegging eller større endringer i ledelsen, kan det være ønskelig eller nødvendig å foreta en evaluering av eksisterende ledelses- og styringsfunksjoner. Vi bistår selskaper med slike evalueringer og kan foreta en objektiv gjennomgang etter avtalte forutsetninger.


lederutvikling

Vi tilbyr lederutvikling gjennom tester, samtaler og evalueringer, for å bidra til karriereutvikling og trygghet i lederrollen. Dette omfatter diskusjon rundt rolle og ansvar, styrker og potensiale for forbedringer, samt utvikling og bevisstgjøring.


Styrerekruttering og styreevaluering

Det å inneha styreverv innebærer i større grad enn tidligere et direkte reelt ansvar for selskapets utvikling. Vi gjør en evaluering av styrets sammensetting og kompetanseflate etter avtalte kriterier og gir innspill på eventuelle behov og utviklingsområder. Vi kan videre bistå i rekruttering av styrerepresentanter som kan bidra til selskapets utvikling.