Management for hire

Ascender tilbyr management for hire på executive-nivå og har et stort nettverk av dyktige kandidater med solid fagkompetanse og bred erfaring fra å bygge og drifte ledelses- og økonomifunksjoner.

Vi opplever sterk vekst og får kontinuerlig forespørsler fra våre kunder, og ønsker derfor å knytte til oss flere erfarne konsulenter til midlertidige roller som f.eks. CEO, CFO, HR Direktør, strategidirektør, økonomisjef eller konsernregnskapssjef.

Dersom du på generell basis ønsker å bli vurdert for kommende interimsstillinger, vennligst registrer din kontaktinformasjon nedenfor. Vi vil ta kontakt med deg om vi vurderer deg som aktuell for fremtidige stillinger:

bygg.jpg
 

bord.jpg

management assessment

Ved strategiske endringer, oppkjøp og fusjoner, suksesjonsplanlegging eller større endringer i ledelsen, kan det være ønskelig eller nødvendig å foreta en evaluering av eksisterende ledelses- og styringsfunksjoner. Vi bistår selskaper med slike evalueringer og kan foreta en objektiv gjennomgang etter avtalte forutsetninger.


lederutvikling

Vi tilbyr lederutvikling gjennom tester, samtaler og evalueringer, for å bidra til karriereutvikling og trygghet i lederrollen. Dette omfatter diskusjon rundt rolle og ansvar, styrker og potensiale for forbedringer, samt utvikling og bevisstgjøring.


nastuh-abootalebi-yWwob8kwOCk-unsplash.jpg

Styrerekruttering og styreevaluering

Det å inneha styreverv innebærer i større grad enn tidligere et direkte reelt ansvar for selskapets utvikling. Vi gjør en evaluering av styrets sammensetting og kompetanseflate etter avtalte kriterier og gir innspill på eventuelle behov og utviklingsområder. Vi kan videre bistå i rekruttering av styrerepresentanter som kan bidra til selskapets utvikling.