stillingstype: investment professional

arbeidssted: OSLO

søknadsfrist: 7. august

kontakTperson: Knut Grotli | 902 51 351

kontaktperson: ASBJØRN JØRGENSEN | 92 68 81 23

Sundt AS søker en faglig dyktig og engasjert Investment Professional til sitt investeringsteam. Rollen vil bli gitt stor frihet, med tilhørende forventing om å være en viktig bidragsyter og diskusjonspartner til langsiktige og gode forvaltningsresultater fremover.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Vurdere nye investeringsmuligheter og følge opp eksisterende portefølje

  • Utarbeide investeringsgrunnlag og delta i diskusjoner og evalueringer

  • Ha jevnlig kontakt med megler- og rådgivningsmiljø og gjennomføre porteføljetransaksjoner

  • Bidra til å videreutvikle selskapets forvaltnings- og rapporteringssystemer

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Utdannelse på masternivå fra anerkjent utdanningsinstitusjon med sterke akademiske resultater

  • Fem til ti års erfaring fra ledende investerings- og/eller rådgivningsmiljø, gjerne fra utlandet

  • Sterk track record med dokumenterbare resultater

Ønskede personlige egenskaper:

  • God forretningsforståelse og sunn kritisk sans i investeringsvurderingene

  • Initiativrik og selvgående, med evne til å dele ideer og synspunkter

  • Strukturert, analytisk og med stor arbeidskapasitet


logo stor - midtstilt.png

Sundt ble etablert i 1995 av Petter C.G Sundt. Fra 2007 ble eierskapet overført til Christian og Helene Sundt. Sundt har som hovedmål å bygge og forvalte verdier for eiere, selskaper og ansatte. Gjennom langsiktige strategier i ulike bransjer skal Sundt være en positiv medspiller for samfunnet.