Webstep | Group Business Controller

STILLINGSTYPE: GROUP BUSINESS CONTROLLER

ARBEIDSSTED: OSLO

SØKNADSFRIST: SNAREST

KONTAKTPERSON: KNUT LEGANGER-KROGSTAD | 98 08 85 35

KONTAKTPERSON: KNUT GROTLI | 90 25 13 51

Webstep er et børsnotert IT-konsulentselskap bestående av dyktige seniorkonsulenter. Vi er brobyggeren mellom teknologi og forretning og hjelper kundene våre med å skape og forbedre digitale tjenester/produkter. Webstep søker nå en analytisk og energisk kandidat til rollen som Group Business Controller. Du vil fungere som høyre hånd for CFO og være med å videreutvikle Websteps økonomifunksjon i en sentral rolle. Vi søker deg som har utpreget forretningsforståelse og kan omsette dette i relevant styringsinformasjon.  

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å ytterligere styrke og effektivisere selskapets økonomistyringsfunksjon

 • Videreutvikle underlag for beslutningsstøtte og relevant forretningsmessig analyse, KPI ol.

 • Ansvar for forecast-/budsjettprosesser

 • Delta i M&A-prosesser og strategiske prosjekter

 • Bidra i utarbeidelse av eksterne rapporter, som års- og kvartalsrapporter

 • Bistå i forberedelser til styremøter etc.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på mastergradsnivå innen finans/økonomisk styring/regnskap

 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring fra anerkjent revisjonshus og/eller operativ erfaring fra tilsvarende stilling

 • Sterk forretnings-, økonomi- og regnskapsforståelse

 • Solide skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på både norsk og engelsk

 • Erfaring fra transaksjonsprosesser er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Selvgående, med høy gjennomføringsevne

 • Analytisk, strukturert og nøyaktig

 • Evne til å jobbe med problemstillinger av ulik kompleksitet

 • Tillitsbyggende og relasjonsskapende

 • Forretningsorientert med evne til å være en relevant diskusjonspartner for øvrig ledergruppe

Webstep er lokalisert sentralt i Oslo og vil flytte til Epicenter i Pilestredet høst 2019.


c1ac55c94e7c53b475c81d349de93b85f3147776.png

Webstep er et ubyråkratisk IT-konsulentselskap med 350 dyktige og engasjerte konsulenter. Hos mer enn 200 kunder utvikler vi fremtidsrettede digitale og teknologiske løsninger. Vi byr på gode kundeopplevelser gjennom tillit, kompetanse, fleksibilitet, kunnskapsdeling.