Up Norway | CFO/COO

STILLINGSTYPE: CFO/COO

ARBEIDSSTED: OSLO

SØKNADSFRIST: SNAREST

KONTAKTPERSON: ASBJØRN JØRGENSEN | 92 68 81 23

KONTAKTPERSON: KASIM BIJOU SANDSET | 97 09 72 27

Up Norway søker en ambisiøs CFO/COO som skal spille en strategisk lederrolle i utvikling av en spennende teknologibedrift. Vi har en sterk visjon om å endre norsk reiseliv, og leter etter rett person som vil være med å videreutvikle et selskap i sterk vekst.

Oppdraget til vår nye CFO/COO vil være å automatisere og effektivisere økonomifunksjonen ved nytenkning; ta i bruk teknologi, implementere og kvalitetssikre prosesser som betydelig reduserer administrasjonstid per reise uten at det går på bekostning av kvalitet.

DIN ROLLE VIL BESTÅ AV:

 • Å fylle en viktig strategisk lederrolle i en ambisiøs teknologibedrift.

 • Automatisere og effektivisere økonomifunksjonen ved nytenkning; ta i bruk ny teknologi, implementere og kvalitetssikre rutiner.

 • Utfordre prosesser, identifisere muligheter for økt lønnsomhet, og innføre prosessene som lar oss utnytte mulighetene.

 • Jobbe i samspill med vårt eksterne regnskapsbyrå for å forenkle og effektivisere driftsoppgaver som bokføring og regnskap.

 • Økonomisk styrings- og beslutningsstøtte i form av rapportering og styringsinformasjon, og som bidragsyter i prosjekter.

 • Sammen med CEO, pleie tett kontakt med investorer og andre sentrale interessenter som er viktige for selskapets videre vekst.

VI TROR DU:

 • Har relevant høyere utdanning og minimum 3 års erfaring fra relevant rådgivningsmiljø og/eller operativ stilling.

 • Med fordel har erfaring med etablering eller utvikling av økonomifunksjonen.

 • Har strategisk orientering med god kommersiell forståelse.

 • Innehar svært gode analytiske evner, er nysgjerrig og har interesse for å sette seg inn i nye områder og problemstillinger.

 • Har gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig.

 • Har “gründergenet” og dermed mestrer både rutineoppgaver og kritiske forretningsbeslutninger på én og samme dag.

VI TILBYR:

 • Mulighet til å være med på en unik oppstart som skal endre hvordan vi selger Norge til internasjonale reisende.

 • En nøkkelrolle i en spennende vekstfase, hvor riktig forretningsmessig “tuning” er sentralt for å lykkes.

 • Stort rom for å bruke kreativitet til å løse oppgaver innen feltet økonomi- og administrasjon - kort vei fra beslutning til iverksettelse.

 • Være med å sette varige spor i norsk reiseliv, i et selskap med et stort og viktig samfunnsoppdrag.

 • Konkurransedyktige betingelser med mulighet for eierskap.


upnorway_logo.png

Siden oppstart i 2016 har vi skapt særnorske kvalitetsopplevelser ved å matche moderne reisende med Norges absolutt beste tilbydere gjennom en 2-sidig plattform. Samtidig som vi vokser med en fart mot omsetning på 25-30 mill. NOK i år, prøver vi finne den optimale balansen mellom bruk av digital teknologi og menneskelig touch. Vi skal øke verdi for kvalitetssøkende reisende og for våre lokale partnere ved å være eneste mellomledd i salg av skreddersydde reiser. Vi skal være preferert for reisende til Norge som søker unike opplevelser i storslått norsk natur; mat- og kultur, ‘soft adventure’, kunst og arkitektur. Innen 2 år har vi ambisjon om å ekspandere til Norden. Selskapet er eid av gründerne og et utvalg eksterne strategiske investorer. I tillegg til vårt team på 6 i Norge, har vi 3 tekniske utviklere i Sri Lanka. Vi har et solid kompetent styre og jobber tett med våre partnere, Innovasjon Norge og andre bransjeaktører og organisasjoner.