Sundt | Investment Professional

STILLINGSTYPE: INVESTMENT PROFESSIONAL

ARBEIDSSTED: OSLO

SØKNADSFRIST: 7. AUGUST

KONTAKTPERSON: KNUT GROTLI | 902 51 351

KONTAKTPERSON: ASBJØRN JØRGENSEN | 926 88 123

Sundt AS søker en faglig dyktig og engasjert Investment Professional til sitt investeringsteam. Rollen vil være sentral med hovedfokus på den børsnoterte porteføljen, samt oppfølging/vurdering av eksterne forvaltere. Det forventes at rett person vil være en viktig bidragsyter og diskusjonspartner til langsiktige og gode forvaltningsresultater fremover.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Vurdere nye investeringsmuligheter og følge opp eksisterende portefølje

  • Utarbeide investeringsgrunnlag og delta i diskusjoner og evalueringer

  • Ha jevnlig kontakt med megler- og rådgivningsmiljø og gjennomføre porteføljetransaksjoner

  • Bidra til å videreutvikle selskapets forvaltnings- og rapporteringssystemer

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Utdannelse på masternivå fra anerkjent utdanningsinstitusjon med sterke akademiske resultater

  • Fem til ti års erfaring fra ledende investerings- og/eller rådgivningsmiljø, gjerne fra utlandet

  • Sterk track record med dokumenterbare resultater

Ønskede personlige egenskaper:

  • God forretningsforståelse og sunn kritisk sans i investeringsvurderingene

  • Initiativrik og selvgående, med evne til å dele ideer og synspunkter

  • Strukturert, analytisk og med stor arbeidskapasitet

Merk at søknadsfrist er 7. august og at vi kommer til å innlede dialog med kandidater etter dette.


logo - bra.png

Sundt ble etablert i 1995 av Petter C.G Sundt. Fra 2007 ble eierskapet overført til Christian og Helene Sundt. Sundt har som hovedmål å bygge og forvalte verdier for eiere, selskaper og ansatte. Gjennom langsiktige strategier i ulike bransjer skal Sundt være en positiv medspiller for samfunnet.