SpareBank 1 SMN | Konserndirektør Teknologi og Utvikling

STILLINGSTYPE: KONSERNDIREKTØR TEKNOLOGI OG UTVIKLING

ARBEIDSSTED: TRONDHEIM

SØKNADSFRIST: SNAREST

KONTAKTPERSON: KNUT GROTLI | 90 25 13 51

KONTAKTPERSON: KASIM BIJOU SANDSET| 97 09 72 27

SpareBank 1 SMN ønsker å utvikle en ledende digital bank med en personlig og lokal signatur. I tett samarbeid med SpareBank 1 alliansens felles utviklingsselskap, SpareBank1 Utvikling, har vi lyktes godt med den digitale satsningen. Økende digitalisering av banktjenester krever stadig mer kompetanse og kapasitet. Derfor ønsker vi nå å ansette en konserndirektør som skal lede forretningsområdet Teknologi og Utvikling. Dette er en ny lederstilling som vil ha ansvar for et område som i dag består av avdelingene: Digital Utvikling, Forretningsutvikling og Teknologi, Drift og Sikkerhet og HR. Til sammen utgjør dette i ca 50 årsverk.

Vi søker en leder som er kommersielt anlagt, og som evner å bruke IT- og -digitaliseringskunnskap til å sikre økt kunde- og forretningsverdi. Stillingen inngår i konsernledelsen og rapporterer til konsernsjef.

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver:

 • Initiere, lede og sikre implementering av strategiske digitaliseringsprosjekter

 • Lede konsernets arbeid med å være en av markedets mest offensive aktører i mulighetsrommet rundt «open banking»

 • Ansvar for å følge opp SpareBank 1 Utvikling som er alliansebankenes felles leverandør av drifts- og utviklingstjenester

 • Pådriver i konsernet knyttet til bankens digitale satsning

 • Overordnet ansvar for selskapets IT-sikkerhet, drift og infrastruktur og HR

 • Utarbeidelse av budsjetter og løpende kostnadskontroll innenfor området

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Faglig kompetanse og praktisk erfaring innen digital forretningsutvikling

 • Erfaring med krysningen mellom teknologi og forretning

 • Dokumentert ledererfaring fra kunnskapsbedrift

 • Fordel med kompetanse innen «Open Banking», og mulighetsrommet det åpner for ny forretning

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå

Ønskede personlige egenskaper:

 • Evne til å engasjere, motivere og bygge en sterk digitaliseringskultur

 • Genuin interesse for digitale systemer og nye løsninger som kan effektivisere arbeidet

 • Evne til å utfordre, men samtidig være god lagspiller

 • Meget gode kommunikasjonsevner og gjennomslagskraft


sparebank 1 logo PNG.png

SpareBank 1 SMN er ledende bank i Trøndelag og på Nordvestlandet og en del av SpareBank 1-alliansen. SpareBank 1 Utvikling er alliansens felleseide utviklingsselskap, og et av Norges ledende utviklingsmiljø innen finans og har som mål å levere de aller beste løsningene og brukeropplevelsene i bransjen.

SpareBank 1 SMN er lokalisert i 42 kommuner rundt omkring i regionen og har hovedkontoret vårt i Trondheim. Som lokal og selvstendig sparebank føler vi et spesielt ansvar for å stimulere til vekst og trivsel i regionen vår. Vår visjon "Sammen får vi ting til å skje" betyr at vi ønsker å skape resultater og utvikling i samarbeid med våre kunder, partnere og ildsjeler i lokalsamfunnet. Bærekraft og sosialt ansvar er en viktig del av vår identitet. Vi er til sammen 1600 ansatte fra Rørvik i nord til Årdal i sør som alle brenner for å skap gode kundeopplevelser.