Sissener AS | Financial Controller

STILLINGSTYPE: FINANCIAL CONTROLLER

ARBEIDSSTED: OSLO

SØKNADSFRIST: SNAREST

KONTAKTPERSON: ASBJØRN JØRGENSEN | 92 68 81 23

KONTAKTPERSON: KNUT LEGANGER-KROGSTAD | 98 08 85 35

Sissener AS har konsesjon som fondsforvaltningsselskap og forvalter absoluttfondet SISSENER Canopus og kredittfondet SISSENER Corporate Bond Fund. Gode forvaltningsresultater over tid og økende tegningsvolumer har medført sterk vekst i forvaltningskapitalen og organisasjonen. Vi ønsker nå å styrke teamet med en engasjert og nøyaktig Financial Controller. Vedkommende vil ha totalansvaret for økonomifunksjonen i selskapet og være en sentral ressurs i videreutviklingen av selskapet.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Utarbeidelse av regnskap, rapportering og analyse

 • Pådriver i videreutvikling av økonomifunksjonen og løpende kontakt med IT- og systemleverandører

 • Kvartalsavslutning, årsregnskap med noter, ligningspapirer

 • Myndighetsrapportering, herunder kapitaldekning og andre periodiske rapporter til Finanstilsynet

 • Gjennomføre avstemninger og foreta kontroll med den løpende regnskapsføringen og i perioder utføre bokføringen

 • Utarbeide og følge opp internkontrollrutiner

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse (bachelor/master) innen økonomi, regnskap eller revisjon

 • Minimum 5 års relevant erfaring, gjerne fra konsesjonsbelagt virksomhet

 • God regnskapsforståelse og praktisk erfaring med utarbeidelse av regnskapspapirer og rapporteringer

 • Kommuniserer godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Ønskede personlige egenskaper:

 • Nøyaktig og pliktoppfyllende

 • Strukturert og opptatt av kvalitet

 • Ansvarsfull

 • Selvstendig, men samtidig gode samarbeidsevner

 • Løsningsorientert og fleksibel

Du vil få en utfordrende og spennende hverdag i et solid selskap i sterk vekst. Du vil bli en del av et hyggelig arbeidsmiljø med arbeidssted sentralt i Oslo.


vv2p2w9wuwbh3nrbuszs.jpg

Sissener AS er et verdipapirforetak som gjennom absoluttfondet Sissener Canopus og kredittfondet Sissener Corporate Bond Fund tilbyr investorer en attraktiv investeringsmulighet. Selskapet ble etablert i 2009 og ledes av Jan Petter Sissener. Selskapet forvalter i overkant av 3 mrd. De er i dag 17 ansatte som arbeider i et trivelig kontormiljø i Haakon VII gate i Oslo sentrum. 

Gode forvaltningsresultater over tid og økende tegningsvolum har medført sterk vekst i forvaltningskapitalen. Sissener Canopus har 5 år på rad blitt kåret til beste fond av det engelske magasinet «The Hedge Fund Journal» innen kategorien «UCITS Long/Short Global Equities Fund». Kriteriet for utmerkelsen er det fond som har oppnådd best risikojustert avkastning.