Positron Capital | Head of Client Relations

STILLINGSTYPE: HEAD OF CLIENT RELATIONS

ARBEIDSSTED: OSLO

SØKNADSFRIST: SNAREST

KONTAKTPERSON: ASBJØRN JØRGENSEN | 926 88 123

KONTAKTPERSON: PER SVANTESSON | 919 01 288

Positron Capital er et uavhengig partner-eid selskap med konsesjon til å forvalte alternative investeringsfond. Selskapet forvalter langsiktige porteføljer og fond innen Private Equity, infrastruktur og andre alternative investeringsstrategier. Attraktive fond og godt omdømme har medført sterk vekst for selskapet. Nå ønsker vi å styrke vår markedskommunikasjon og salgsarbeid mot eksisterende og nye kunder. Vi ser etter en fremtidig partner med entreprenørånd og integritet. Vedkommende vil ha ansvar for markedsarbeid og salg til institusjonelle kunder som pensjonskasser, stiftelser og Family Offices samt formuende privatpersoner, og være en sentral ressurs i den videre utviklingen av Positron Capital.

Sentrale arbeidsoppgaver vil omfatte

 • Bygge nye og ivareta eksisterende kunderelasjoner

 • Utarbeide og holde presentasjoner samt markedsføre Positron Capitals fond, på egenhånd og sammen med selskapets øvrige partnere

 • Være synlig i investormiljøet samt distribusjons- og rådgivningssegmentet

 • Ansvaret for å utvikle og drive selskapets markedskommunikasjonsarbeid og markedsstrategi

 • Bidra i den videre oppbyggingen av Positron Capital, herunder også være en ressurs på øvrige aktiviteter innen investeringsarbeid, oppfølging av porteføljer og forretningsutvikling

Ønskede kvalifikasjoner og bakgrunn

 • Forståelse og kunnskap om forvaltning, finans og gjerne interesse for alternative investeringsstrategier

 • Gode resultater fra markedsarbeid og salg

 • Godt nettverk og sterke evner til å bygge kunderelasjoner

 • Høyere utdannelse

 • Kommuniserer godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Relevante personlige egenskaper

 • Utadvendt og tillitsvekkende relasjonsbygger

 • Pågangsmot, selvgående og med en «can-do attitude»

 • Strukturert og langsiktig

 • Resultatorientert

 • Kvalitetsbevisst

Stillingen har stor grad av frihet og du vil få en spennende, utfordrende og fleksibel arbeidshverdag i et dynamisk selskap i sterk vekst. Du vil bli en del av et hyggelig arbeidsmiljø med arbeidssted sentralt i Vika.


Positron_ny-logo 2016.png

Positron Capital AS er et uavhengig partner-eid forvaltningsselskap som ble stiftet høsten 2016 og fikk konsesjon fra Finanstilsynet våren 2017. Selskapet bygger videre på lang historikk med et team som har bred erfaring med alternative investeringer fra London, Zürich og Oslo.

Positron Capital har etablert en rekke fondsporteføljer innen Private Equity, infrastruktur og ikke-korrelerte investeringer innen forsikringsrisiko, og fortsetter å vokse med løpende etablering av nye fond og investeringsstrategier.

Selskapet er dynamisk og fokuserer på langsiktige investeringer med underliggende forvaltere som leverer «ekte alfa» gjennom aktivt eierskap. Partnernes nettverk er opparbeidet gjennom mange år i bransjen. Gode relasjoner samt aktiv investeringshistorikk sikrer tilgang til fond med svært god historisk avkastning som ofte er betydelig overtegnet og utilgjengelig for de fleste.

Positrons Capitals kunder er institusjonelle investorer og formuende familier som ønsker eksponering mot alternative investeringer gjennom fokuserte porteføljer av nøye utvalgte fond. Positron Capital er opptatt av åpenhet og interessefellesskap med sine kunder, og tilbyr tjenester med en svært konkurransedyktig kostnadsstruktur.