Kommunalbanken | Senior Risk Analyst

STILLINGSTYPE: SENIOR RISK ANALYST - REGULATORY REPORTING

ARBEIDSSTED: OSLO

SØKNADSFRIST: 25. MARS

KONTAKTPERSON: ASBJØRN JØRGENSEN | 92 68 81 23

KONTAKTPERSON: PER SVANTESSON | 91 90 12 88

Kommunalbanken (KBN) søker en Senior Risk Analyst – Regulatory Reporting. Vedkommende vil få ansvar for ekstern og intern rapportering samt etablering og videreutvikling av sentrale regulatoriske dokumenter. Det forventes bidrag til verdsettelse av finansielle instrumenter, så vel som utviklingen av og metoder for helhetlig risikostyring. Senior Risk Analyst vil arbeide tett mot andre avdelinger i KBN. Stillingen rapporterer til Direktør for risikostyring.

KBNs avdeling for risikostyring består av 6 ansatte som er ansvarlig for den løpende målingen, rapporteringen og styringen av risikoen. Sentralt for området er vedlikehold og utvikling av metoder og utforming av policy. KBN vektlegger god praksis for risikostyring og tar mål av seg om å utvikle risikostyringen videre.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Regelmessig myndighetsrapportering og internrapportering

 • Ansvar for prosess og innhold bla. i KBNs gjenopprettingsplan

 • Ansvar for å følge utvikling av relevante regler KBN skal etterleve og bidra til at KBN etterlever disse

 • Bidra i verdsettelse av finansielle instrumenter (obligasjoner og derivatkontrakter)

 • Bidra til styring og kontroll med data

 • Bidra i utviklingen av verktøy og metoder for risikomåling og -styring

 • Lede/delta i andre prosjekter innen risikostyring

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Kvantitativ orientert utdanning på masternivå

 • Minimum 5 års relevant erfaring med finansielle instrumenter og risikostyring

 • God innsikt i relevant regelverk

 • Forståelse for risikomodeller, datakilder og datavarehus, samt kunnskap om programmering og bruk av analytisk verktøy

 • Systematisk, kvantitativ sterk og nøyaktig med gode analytiske evner

 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk

 • Samarbeidsorientert, initiativrik og evner å se forbedringsmuligheter

KBN har en balanse i overkant av NOK 400 milliarder og av dette er om lag NOK 300 milliarder lånt ut til kommunal sektor. KBN finansierer seg hovedsakelig i internasjonale kapitalmarkeder og bruker sikringsinstrumenter til å håndtere rente- og valutarisiko som oppstår. KBN har derivatkontrakter rundt NOK 800 milliarder i hovedstol. KBN er definert som en systemviktig finansinstitusjon i Norge.

KBN forbeholder seg retten til å foreta bakgrunnssjekk. Bakgrunnssjekk foretas av en ekstern partner, for å verifisere riktighet av CV og tilgjengelig kandidat informasjon. Ansettelse er betinget av tilfredsstillende bakgrunnssjekk. 


KBN_logo_norsk_web.jpg

Kommunalbanken finansierer viktige velferdsinvesteringer i norske kommuner. Vi skal bidra til stabil, rimelig og langsiktig lånefinansiering. Kommunalbanken er et heleid statlig aksjeselskap som drives forretningsmessig. Vi er blant landets største finansforetak og er klassifisert som systemviktig finansinstitusjon av norske myndigheter. Kommunalbanken har høyest oppnåelige kredittrating AAA/Aaa. Dette gir gode betingelser for vår innlåning i kapitalmarkedene. Vår visjon er «Langsiktig partner for lokal velferd». www.kommunalbanken.no