KLP | IT-revisor

STILLINGSTYPE: IT-REVISOR

ARBEIDSSTED: OSLO SENTRUM

SØKNADSFRIST: SNAREST

KONTAKTPERSON: KASIM B. SANDSET | 97 09 72 27

KONTAKTPERSON: KRISTIN LOSSIUS | 40 30 50 40

Internrevisjonen i KLP er en sentral konsernfunksjon og bistår styret og ledelsen i å utøve god virksomhetsstyring gjennom en uavhengig og nøytral vurdering av om selskapets vesentligste risikoer er tilstrekkelig håndtert og kontrollert. Internrevisjonen dekker både livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning, bank, eiendom og IT, og jobber tett på alle konsernets forretningsområder.

Digitalisering er et fokusområde i KLP, og således også for internrevisjonen. KLP ønsker å styrke sin kapasitet og kompetanse innen IT-revisjon og søker deg som er spesialisert på IT, eller som kan jobbe bredt med revisjon av prosjekter og leverandører i tverrfaglige team, og på tvers av forretnings- og kompetanseområder. Stillingen byr på en spennende, variert og fleksibel arbeidshverdag med gode muligheter for læring og utvikling.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Revisjon av IT-området i konsernet, herunder revisjon og oppfølging av leverandører og skytjenester

 • Revisjon og kvalitetssikring av prosjekter

 • Deltakelse i integrerte team ved revisjon av forretnings- og støtteprosesser

 • Eventuelt kunne bistå i ordinære operasjonelle revisjoner ved behov

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen økonomi, revisjon, IT eller lignende

 • Minimum 3 års erfaring med IT-revisjon, sikkerhetstesting, ITIL eller tilsvarende

 • CISA sertifisering eller tilsvarende

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ønskede personlige egenskaper:

 • Positiv og løsningsorientert

 • Høy integritet og god vurderingsevne

 • Forståelse for hvordan prosesser, systemer og mennesker fungerer sammen

 • Strukturert, faktabasert og effektiv arbeidsform

 • Evne til å dele og tilegne seg ny kunnskap innen IT-området

 • Bidra til kunnskapsdeling og godt samarbeid i teamet

KLP tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og en sentral rolle i et faglig sterkt miljø

 • Store muligheter for faglig utvikling mens du jobber med spennende problemstillinger

 • En stilling som innebærer mange kontaktflater i konsernet

 • Gode pensjons-, forsikrings- og velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

 • Flotte lokaler i Bjørvika


KLP2016_logo_koksgraa.png

KLP er med sine 990 ansatte og en forvaltningskapital på 652 milliarder kroner Norges største livsforsikringsselskap. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. KLP er eid av kundene. Vi leverer trygge og konkurransedyktige pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt deres virksomheter og ansatte. I KLP er det å ta samfunnsansvar en naturlig del av vår daglige drift. Les mer om oss på klp.no