Elkem | Corporate Compliance Officer

STILLINGSTYPE: CORPORATE COMPLIANCE OFFICER

ARBEIDSSTED: OSLO

SØKNADSFRIST: SNAREST

KONTAKTPERSON: KRISTIN LOSSIUS - 40 30 50 40

KONTAKTPERSON: PER SVANTESSON - 91 90 12 88

Elkem har hatt stor vekst internasjonalt og ble børsnotert på Oslo Børs mars 2018. Selskapet ønsker å styrke compliance miljøet med en sentral ressurs i Legal avdelingen. Stillingen får et særskilt ansvar for å konseptualisere, iverksette, koordinere og rapportere compliance arbeid i konsernet. Dette gjøres i tett samarbeid med stab-/støttefunksjoner og linjen.

Fokus for compliance i Elkem er å

 • Forhindre/forebygge brudd på myndighetskrav, gjeldende lover, interne retningslinjer og forretningsetikk

 • Oppdage og håndtere eventuelle brudd

 • Bygge en compliance kultur basert på våre verdier og Elkem business system (EBS)

Stillingen rapporterer til juridisk direktør.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Utvikle stillingen i takt med selskapets vekst og tilstedeværelse internasjonalt, og i samarbeid med vår CSR Committee

 • Følge opp og videreutvikle systemer som sikrer god ivaretakelse av selskapets etiske retningslinjer, rammeverket for antitrust, anti corruption, trade sanctions/export control og human rights

 • Etablere et Compliance program i samarbeid med stab-/støttefunksjoner

 • Etablere og fasilitere et Compliance nettverk i selskapet

 • Utvikle, implementere og vedlikeholde interne retningslinjer og prosedyrer

 • Sikre at organisasjonen har nødvendig kompetanse, og at verktøy er kjent og tilgjengelig i alle ledd

 • Sikre god systematikk og kvalitet i håndtering av varsler og forespørsler, samt sikre forebyggende tiltak, herunder opplæring

 • Bistå organisasjonen med råd og veiledning i forhold til risiko, tredjepartsvurdering, M&A og andre compliance relevante områder

 • Være rådgiver og sparringspartner for konsernets ledere

 • Utarbeide og fremlegge rapportering samt delta i aktuelle interne og eksterne nettverk og fora

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis jurist

 • Erfaring fra lignende stilling, gjerne advokat med bakgrunn fra konsulent- eller rådgiver-virksomhet med internasjonalt nedslagsfelt og/eller fra advokatfirma

 • Solid kunnskap om aktuelt lovverk, forretningsetikk og antikorrupsjonsaktiviteter

 • Erfaring med rådgivning, opplæring og formidling

 • Flytende i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

 • Dyktig på kommunikasjon og med god gjennomslagskraft

 • Reflektert og analytisk med god vurderingsevne

 • Evne til å prioritere med utgangspunkt i risiko og vesentlighet

 • Fleksibel og med gode samarbeidsegenskaper

 • Høy grad av gjennomføringevne

 • Sterkt engasjement for fagområdet i kombinasjon med god forretningsforståelse

Elkem tilbyr:

 • En sentral stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode påvirkningsmuligheter

 • Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere

 • Gode muligheter for videreutvikling i et stort konsern

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Moderne lokaler rett ved Skøyen stasjon

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • Fem ukers ferie

 • Firmahytter


logo 2.png

Elkem er en av verdens ledende produsenter av silisiumrelaterte avanserte materialer. Selskapet leverer produkter i hele verdikjeden fra kvarts til silisium og nedstrøms silikonspesialiteter, i tillegg til sterke markedsposisjoner innen støperilegeringer og karbonmaterialer.  Elkem har 6100 ansatte, 27 verk og salgskontorer i til sammen 28 land. Omsetningen i 2017 var på 21 milliarder kroner. Elkem er notert på Oslo Børs og hovedkontoret ligger i Oslo. Mer informasjon om Elkem finner du på www.elkem.com.