Corporate Communications | Rådgiver

STILLINGSTYPE: RÅDGIVER

ARBEIDSSTED: OSLO

SØKNADSFRIST: SNAREST

KONTAKTPERSON: ASBJØRN JØRGENSEN | 926 88 123

KONTAKTPERSON: KASIM BIJOU SANDSET | 970 97 227

Corporate Communications er et spisset rådgivningsfirma innen selskapskommunikasjon, finansiell kommunikasjon og myndighetskontakt. Vi opplever sterk vekst, og søker en drivende dyktig rådgiver til vårt team innen finansiell kommunikasjon for en rekke børsnoterte selskaper, private equity-fond, private investeringsselskaper og andre virksomheter.

Hos oss vil du få utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, samt muligheten til å jobbe med noen av de mest profilerte kundene og transaksjonene i norsk næringsliv. Vi tilbyr svært gode utviklingsmuligheter og fremtidig partnerskap for den rette kandidaten.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bistå som kommunikasjons- og IR-rådgiver i transaksjoner, herunder oppkjøp, fusjoner og børsnoteringer

 • Bistå selskaper med kommunikasjon og relasjoner til investorer, analytikere og finansjournalister, inkludert utvikling og implementering av IR-strategier

 • Forberede børsnoterte selskapers kvartalsrapportering, kvartalspresentasjoner, kvartalsvise roadshows, kapitalmarkeds- og analytikerdager, årsrapportering og selskapsledelsens bidrag på konferanser

 • Planlegge og gjennomføre investor- og analytikermøter

 • Være en rådgiver for ivaretakelse av børsnoterte selskapers løpende forpliktelser, samt utforme og kvalitetssikre skriftlig informasjon rettet mot kapitalmarkedene

 • Bistå som IR- og kommunikasjonsrådgiver til virksomheter som opplever krevende situasjoner

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå

 • Minimum 3 års erfaring fra finans, investeringsbank, private equity, investor relations eller management consulting

 • Gode analytiske, strategiske og kommersielle egenskaper, samt sterk interesse for finans og næringsliv

 • Særdeles god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både engelsk og norsk

 • Svært dyktig bruker av PowerPoint og Excel

 • God relasjonsbygger med serviceinnstilling og gjennomføringsevne


LogoCC_tolinjer_sort1_0.png

Corporate Communications er et rådgivingsselskap innen virksomhetskommunikasjon og strategi. Selskapet hjelper virksomheter og ledere til å nå sine mål gjennom å forstå og snakke bedre med omverdenen – spesielt i møte med aktører de ikke selv håndterer i det daglige, for eksempel media, politikere eller investorer. Filosofien bak selskapet er at små og fagtunge team utvikler og gjennomfører kommunikasjonsstrategier, planer og konkrete tiltak som er forankret i virksomhetens overordnede strategi og mål. Corporate Communications er eid av ansatte og holder til på Tjuvholmen i Oslo.