Carnegie | Compliance & Risk Officer

STILLINGSTYPE: COMPLIANCE & RISK OFFICER

ARBEIDSSTED: OSLO

SØKNADSFRIST: SNAREST

KONTAKTPERSON: KRISTIN LOSSIUS | 40 30 50 40

KONTAKTPERSON: KNUT GROTLI | 90 25 13 51

Carnegie ønsker å styrke compliance og risk-funksjonen, og søker en Compliance & Risk Officer til nyopprettet stilling som rapporterer til Head of Compliance & Risk.

Carnegie er et verdipapirforetak regulert av Finanstilsynet. Compliance og risk-funksjonen fører uavhengig tilsyn med foretakets virksomhet, og sikrer etterlevelse av regelverk, oppfølging av internkontroll og overvåking av finansielle og operasjonelle risikoer.

Arbeidsoppgaver:

 • Være en ressursperson for ledelsen og ansatte om regelverk og risikohåndtering relatert til verdipapirlovgivning og tiltak mot hvitvasking

 • Utarbeide rutiner og vedlikeholde manualer i henhold til nytt regelverk

 • Rapportere til myndigheter og konsernfunksjoner

 • Forestå opplæring for ansatte

 • Gjennomføre interne kontroller i henhold til utarbeidet kontrollplan

 • Gjennomføre risikovurderinger innenfor regelverksetterlevelse og risikohåndtering

 • Følge opp anbefalinger fra internrevisor

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • 3-5 års arbeidserfaring fra verdipapirforetak

 • Relevant høyere utdanning

 • Fordelaktig med erfaring fra compliance, kontroll eller risikostyring

 • Alternativt erfaring fra verdipapiroppgjør, kombinert med sterk interesse for compliance

 • God systemkunnskap, og interesse for dataanalyse

 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk

 • Gode mellommenneskelige egenskaper

 • Ansvarsbevisst og leveransefokusert

 • Høy grad av integritet

Som ansatt i Carnegie vil du få muligheten til å utvikle deg videre i et internasjonalt og velrenommert selskap som byr på spennende arbeidsoppgaver og konkurransedyktige betingelser.


Carnegielogo.png

Carnegie er en nordisk investeringsbank med en ledende posisjon innen verdipapirhandel, selskapsrådgivning og eiendomsinvesteringer. Gruppen har 600 ansatte i seks land, inkludert 90 ansatte i Oslo. Carnegie har drevet i Norge siden 1990 og har med sterk faglig kompetanse blant analytikere, Investment Banking-rådgivere og et aktivt meglerbord bistått ved en rekke store transaksjoner innen norsk næringsliv. Carnegie har konsekvent i de senere år blitt rangert som Nordens ledende investeringsbank på tvers av forretningsområdene. Konsernet har en omsetning på over NOK 2 mrd og en sterk balanse.