Øvrige stillinger 

Vi jobber primært på search-basis, og hovedparten av våre stillinger annonseres ikke. Se under for eksempler på øvrige stillinger vi jobber med nå, og kontakt oss gjerne dersom du ønsker mer informasjon om disse.

Selskap innen fornybar energi | CFO

Top tier consulting | Associate

Ledende konsulenthus | AI-rådgivere

Big 4 - Deals M&A | Senior investment professionals 

Big 4 - Revisjon | Manager/senior manager/director

Investeringsbank | Director investment banking

Advokathus | Fast advokat corporate

Advokathus | Advokat konkurranserett

Nordic Corporate Finance advisor | Associate


Generell søknad

Dersom du på generell basis ønsker å bli vurdert for kommende stillinger, vennligst registrer din kontaktinformasjon her: