Stillingstype: administrerende direktør

Arbeidssted: trondheim

Søknadsfrist: 18. feburar

kontaktperson: bjørn håkon bærug: 97 07 59 41

Kontaktperson: knut grotli: 90 25 13 51

Som administrerende direktør i Siva vil du ha overordnet ansvar for selskapets virksomhet og for å realisere selskapets strategi. Du skal posisjonere Siva som en sentral aktør i det norske næringslivet og utvikle gode resultater og relasjoner mot marked, partnere, oppdragsgivere og kunder. Du vil være ansvarlig for å videreutvikle sterke relasjoner til industrielle miljø i Norge og særlig sikre aktiv inkludering av SMB-segmentet. Som leder for Siva vil du være en tydelig og viktig stemme i den offentlige debatten om omstillingen av norsk næringsliv.

Vi ser etter en samfunnsengasjert, motiverende og inkluderende leder med bred erfaring fra organisasjons- og selskapsutvikling, innovasjon og industrielle investeringer. Du må ha erfaring fra ledelse av kompetansemiljøer i endringsfase, samt inneha sterke relasjonsmessige og kommunikative egenskaper.

Ønskede kvalifikasjoner og erfaringsbakgrunn:

 • Bred ledererfaring fra profesjonelt kompetansemiljø
 • Solid forståelse for behovene i norsk næringsliv og industri
 • Erfaring fra arbeid i eller opp mot offentlig sektor er en fordel, men ikke et krav
 • Du kan vise til gode forretningsmessige resultater
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Relevant høyere utdanning fra ledende utdanningsinstitusjon, fortrinnsvis på masternivå

Personlige egenskaper: 

 • Lederegenskaper: 
  • Stort engasjement for ledelse og organisasjonsutvikling
  • Inkluderende og motiverende lederstil med evne til å bygge tillit internt og eksternt
  • Kulturbygger
 • Kommersielle egenskaper
  • Sterke strategiske egenskaper
  • Sterk forretningsmessig sans og vurderingsevne
  • Genuin interesse for norsk næringsliv, verdiskapning og innovasjon
 • Annet
  • Moden leder og lagspiller med sterke mellommenneskelige evner
  • Initiativrik og operativ med stor drivkraft og gjennomføringsevne
  • Høy integritet og høy etisk standard

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Ascender ved Bjørn Håkon Bærug 97 07 59 41 eller til Knut Grotli 90 25 13 51. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.


Logo.png

Siva – Selskapet for industrivekst SF er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljø i hele landet, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Siva tilrettelegger for nyskaping i det norske næringslivet gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon. Hovedmålet er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø.