STILLINGSTYPE: senior kunderådgiver

ARBEIDSSTED: OSLO

SØKNADSFRIST: SNAREST

KONTAKTPERSON: ASBJØRN JØRGENSEN | 92 68 81 23

KONTAKTPERSON: per svantesson | 91 90 12 88

Sissener AS har konsesjon som fondsforvaltningsselskap og forvalter absoluttfondet Sissener Canopus og kredittfondet Sissener Corporate Bond Fund. Gode forvaltningsresultater over tid og økende tegningsvolumer har medført sterk vekst i forvaltningskapitalen og organisasjonen. Vi ønsker nå å styrke teamet med en engasjert og erfaren kunderådgiver. Vedkommende vil ha et spesielt ansvar for rådgivning og salg til institusjonelle kunder som pensjonskasser, stiftelser og Family Offices og være en sentral ressurs i videreutviklingen av dette kundesegmentet for Sissener.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Være en aktiv samtalepartner og rådgiver for institusjonelle investorer

 • Markedsføre fond forvaltet av Sissener mot norske og internasjonale institusjoner/family offices, samt etablere distribusjonsavtaler med tredjeparts leverandører

 • Utarbeide, holde vedlike og delta i investorpresentasjoner sammen med selskapets aksje- og obligasjonsforvaltere

 • Utarbeide og levere på selskapets markedsstrategi overfor institusjonelle kunder/investorer

 • Være en ressurs i arbeidet med å kvalitetssikre selskapets rapportering overfor institusjonelle innskytere

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse

 • Minimum 5 års relevant erfaring, helst med et godt nettverk mot institusjonelle kunder eller sterke evner med å bygge nye kunderelasjoner

 • God finansforståelse og erfaring med investeringsrådgivning og/eller porteføljesammensetning

 • Kommuniserer godt både muntlig og skriftlig på norsk, engelsk og gjerne et tredje språk

Ønskede personlige egenskaper

 • Sterk interesse for aksje- og obligasjonsmarkedet

 • Strukturert og opptatt av kvalitet

 • Selvstendig, men samtidig gode samarbeidsevner

 • Løsningsorientert og fleksibel

Du vil få en utfordrende og spennende hverdag i et solid selskap i sterk vekst. Du vil bli en del av et hyggelig arbeidsmiljø med arbeidssted sentralt i Oslo.


vv2p2w9wuwbh3nrbuszs.jpg

Sissener AS er et verdipapirforetak som gjennom absoluttfondet Sissener Canopus og kredittfondet Sissener Corporate Bond Fund tilbyr investorer en attraktiv investeringsmulighet. Selskapet ble etablert i 2009 og ledes av Jan Petter Sissener. Selskapet forvalter i overkant av 3 mrd. De er i dag 17 ansatte som arbeider i et trivelig kontormiljø i Haakon VII gate i Oslo sentrum. 

Gode forvaltningsresultater over tid og økende tegningsvolum har medført sterk vekst i forvaltningskapitalen. Sissener Canopus har 5 år på rad blitt kåret til beste fond av det engelske magasinet «The Hedge Fund Journal» innen kategorien «UCITS Long/Short Global Equities Fund». Kriteriet for utmerkelsen er det fond som har oppnådd best risikojustert avkastning.