STILLINGSTYPE: financial CONTROLLER

ARBEIDSSTED: OSLO

SØKNADSFRIST: SNAREST

KONTAKTPERSON: ASBJØRN JØRGENSEN |92 68 81 23

KONTAKTPERSON: KNUT LEGANGER-KROGSTAD | 98 08 85 35

Sissener AS har konsesjon som fondsforvaltningsselskap og forvalter absoluttfondet SISSENER Canopus og kredittfondet SISSENER Corporate Bond Fund. Gode forvaltningsresultater over tid og økende tegningsvolumer har medført sterk vekst i forvaltningskapitalen og organisasjonen. Vi ønsker nå å styrke teamet med en engasjert og nøyaktig financial controller. Vedkommende vil ha totalansvaret for økonomifunksjonen i selskapet og være en sentral ressurs i videreutviklingen av selskapet.

Sentrale arbeidsoppgaver:

·        Utarbeidelse av regnskap, rapportering og analyse

·        Pådriver i videreutvikling av økonomifunksjonen og løpende kontakt med IT- og systemleverandører

·        Kvartalsavslutning, årsregnskap med noter, ligningspapirer

·        Myndighetsrapportering, herunder kapitaldekning og andre periodiske rapporter til Finanstilsynet

·        Gjennomføre avstemninger og foreta kontroll med den løpende regnskapsføringen

·        Utarbeide og følge opp internkontrollrutiner

Ønskede kvalifikasjoner

·        Høyere utdannelse (bachelor/master) innen økonomi, regnskap eller revisjon

·        Minimum 5 års relevant erfaring, gjerne fra konsesjonsbelagt virksomhet

·        God regnskapsforståelse og praktisk erfaring med utarbeidelse av regnskapspapirer og rapporteringer

·        Kommuniserer godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Ønskede personlige egenskaper

·        Nøyaktig og pliktoppfyllende

·        Strukturert og opptatt av kvalitet

·        Ansvarsfull

·        Selvstendig, men samtidig gode samarbeidsevner

·        Løsningsorientert og fleksibel

Du vil få en utfordrende og spennende hverdag i et solid selskap i sterk vekst. Du vil bli en del av et hyggelig arbeidsmiljø med arbeidssted sentralt i Oslo.


vv2p2w9wuwbh3nrbuszs.jpg

Sissener AS er et verdipapirforetak som gjennom absoluttfondet SISSENER Canopus tilbyr investorer en attraktiv investeringsmulighet. Selskapet ble etablert i 2009 og ledes av Jan Petter Sissener. Selskapet forvalter i overkant av 3 mrd. De er i dag 17 ansatte som arbeider i et trivelig kontormiljø i Haakon VII gate i Oslo sentrum. 

Gode forvaltningsresultater over tid og økende tegningsvolum har medført sterk vekst i forvaltningskapitalen. Fondet har et globalt investeringsmandat. SISSENER Canopus har 5 år på rad blitt kåret til beste fond av det engelske magasinet «The Hedge Fund Journal» innen kategorien «UCITS Long/Short Global Equities Fund». Kriteriet for utmerkelsen er det fond som har oppnådd best risikojustert avkastning. Sissener AS har også ambisjoner om etablering av nye fond.