Stillingstype: chief digital officer

Arbeidssted: oslo

Søknadsfrist: snarest

kontaktperson: knut grotli - 90 25 13 51

KONTAKTPERSON: KASIM BIJOU SANDSET - 97 09 72 27

SANDS er et fullservice advokatfirma, som tilbyr tjenester innenfor de fleste fagområder og bransjer, med tilgang til store og interessante klienter. Teknologi er et sentralt forretningsområde og en vesentlig del av selskapets kjernevirksomhet. Som et ledd i videre strategisk satsing, opprettes en ny stilling som Chief Digital Officer (CDO). Stillingen vil rapportere direkte til Managing partner og være lokalisert i Oslo.

CDO vil ha det overordnede ansvaret for IT og teknologiske verktøy som støtter interne arbeidsprosesser, kunnskapsutvikling og samhandling, samt utvikling av digitale løsninger i leveranseflaten mot klienter. Rollen skal fungere som en brobygger mellom forretning og teknologi, gjennom å identifisere forbedringsmuligheter i forretningsprosesser, oversette behov fra forretning til leverandører og samarbeidspartnere, samt i planlegging og gjennomføring av implementeringsprosjektene. Høy grad av gjennomføringsevne vil være viktig for å lykkes i stillingen. Stillingen vil ha personalansvar for selskapets IT-avdeling bestående av tre kompetente medarbeidere med lang fartstid i selskapet.

For å forstå virksomhetens behov og kunne fungere som rådgiver og pådriver i skjæringspunktet mellom forretningsutvikling og teknologi, er det avgjørende at CDO arbeider i tett dialog med advokatsiden, ledelse og øvrige i forretningsstøtte.

Kvalifikasjoner og erfaring

 • Høyere utdannelse, på masternivå

 • Minimum 7 års relevant erfaring fra miljøer hvor teknologi har en strategisk viktig rolle, gjerne fra management consulting/kompetansehus

 • God forståelse for IT og anvendelse av teknologiske løsninger

 • Lederkompetanse med evnen til å motivere medarbeidere og gjennomføre prosjekter

 • God forretnings- og prosessforståelse

 • Erfaring med endringsledelse og transformasjonsprosesser

Personlige egenskaper

 • Drevet av engasjement for kontinuerlige prosessforbedringer gjennom digitalisering

 • Forretningsorientert med evne til å kunne håndtere både strategiske og operative utfordringer

 • Nytenkende og kreativ, med evnen til å identifisere kjerneområder hvor teknologiske muligheter kan løse og forenkle oppgaver, arbeidsprosesser og forbedre tjenestespekteret

 • Utadvendt og positiv fremtreden; inkluderende og samarbeidsorientert

 • Gode kommunikasjonsevner og gjennomføringskraft til å implementere nye løsninger inn mot advokatvirksomheten

 • Løsningsorientert, initiativrik og selvgående

 • Evne til å trives i kompetansemiljøer med høyt spesialiserte fagpersoner


SANDS_logo hjemmeside.png

SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange) er et av landets største forretningsjuridiske advokatfirmaer med kontorer i Oslo, Bergen, Ålesund, Trondheim, Tromsø, Tønsberg og Stavanger. Firmaet er i sterk vekst og har i løpet av 2018 passert 200 medarbeidere, hvorav over 160 spesialiserte advokater.

SANDS er i dag et fullservice advokatfirma, som tilbyr tjenester innenfor de fleste fagområder og bransjer, med tilgang til store og interessante klienter. Teknologi er et sentralt forretningsområde og en vesentlig del av selskapets kjernevirksomhet. Firmaet har de siste årene investert betydelig beløp i nye kontorlokaler, interne IT systemer og infrastruktur og er derfor rigget for videre vekst og nye forretningsmuligheter.