STILLINGSTYPE: CFO/COO

ARBEIDSSTED: OSLO

SØKNADSFRIST: 4. august

KONTAKTPERSON: Rebecca skaarberg | 977 68 289

KONTAKTPERSON: knut grotli | 902 51 351

Nettbil ble startet i 2015, med ambisjon om å bygge en digital markedsplass for å gjøre det enkelt, trygt og raskt å selge bil på nett for forbruker. Med en svært sterk vekst siden oppstart, og solide investorer på eiersiden, rigger de nå for videre utvikling med en dyktig CFO/COO på laget.

Som CFO/COO i Nettbil vil du få ansvaret for økonomifunksjonen, i tillegg til et overordnet ansvar for operasjonelle aktiviteter i selskapet. Du vil være en sentral sparringspartner for CEO og de øvrige i ledergruppen.

Ansvarsområder

 • Lede og videreutvikle økonomi- og finansfunksjonen i Nettbil

 • Sørge for smidig drift på tvers av selskapet, inkludert effektivisering og automatisering av prosesser

 • Overordnet støtte og oppfølging av de ansatte i selskapet

 • Resultatoppfølging, lønnsomhetsanalyser og oppfølging av nøkkeltall/KPIs

 • Likviditetsstyring og finansiering

 • Være en del av ledergruppen og støtte daglig leder i utforming av strategi og forretningsplaner

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Høyere økonomisk utdannelse

 • Relevant kompetanse og erfaring innen økonomisk styring og oppfølging, gjerne fra revisjons- og/eller consultingmiljø

 • Operasjonell erfaring fra liknende virksomheter er en stor fordel

 • Evne til å lede og motivere mennesker, og få til samhandling på tvers

 • Solide analytiske egenskaper og excel-ferdigheter

 • Evne og lyst til å jobbe både strategisk og operasjonelt

 • Kommersielt anlagt med sterk forretningsmessig forståelse

 • Pådriveregenskaper med høy gjennomføringskraft og arbeidskapasitet

 • Flytende i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Nettbil tilbyr en bred og fleksibel rolle med betydelig påvirkningskraft. Det er stort mulighetsrom for videre ekspansjon i markedet, og man vil være med på en spennende reise i selskapets videre utvikling.

Merk at søknadsfrist er 4. august og at vi kommer til å innlede dialog med kandidater etter dette.


Nettbil-Logo.jpg

Boiler mangler