Stillingstype: eiendomssjef

Arbeidssted: oslo

Søknadsfrist: snarest

kontaktperson: Asbjørn Jørgensen - 92 68 81 23

KONTAKTPERSON: VERONICA JOHANSEN - 95 81 92 82

NAF-gårdene er et eiendomsselskap som ble etablert i 1981 og som eier 120.000 kvm eiendom geografisk fordelt over hele Norge. Selskapet har eiendom innenfor flere ulike eiendomskategorier og driver i dag utvikling av eiendomsprosjekter og forvaltning av kontantstrømeiendom.

Som eiendomssjef vil du få resultatansvaret for en portefølje av selskapets eiendomsmasse og samarbeide tett med et kompetent og fremoverlent team i utviklingen, oppfølgningen og forvaltningen. Stillingen rapporterer til CEO.

Ansvarsoppgaver

 • Resultatansvar for egen eiendomsportefølje med oppfølging og forvaltning av leieforhold
 • Utarbeide og utvikle utleieplan for egne eiendommer og konseptvurdering av leietagere
 • Ha ansvar for å følge opp kontrakter og pågående prosjekter
 • Være saksbehandler ved kjøp/salg av eiendom
 • Ha ansvar for risikovurdering og -oppfølging av egen eiendomsportefølje
 • Utrede nye prosjekter, f.eks. ved rehabilitering av eiendom
 • Forberede saker til styremøter
 • Følge opp HMS og internkontroll

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdanning, fortrinnsvis innen eiendomsutvikling/-megling
 • Minimum 3 års erfaring som eiendomssjef, utleiesjef eller asset manager
 • Erfaring med forhandlinger og utleieprosesser

Ønskede personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsegenskaper og evner å jobbe godt i team
 • Analytisk, kreativ og opptatt av kundekvalitet
 • Strukturert og vant til å arbeide med tidsfrister
 • Målrettet og med høy gjennomføringskraft
 • Fleksibel og stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et sosialt og hyggelig arbeidsmiljø med høyt faglig nivå
 • Gode påvirkningsmuligheter i et selskap i utvikling

Logo.png

NAF-gårdene AS ble etablert i 1981 som et heleiet datterselskap av AS Apotekernes Hus. Formålet var å fremskaffe egnede lokaler for landets apotek, både gjennom å bistå apotekere i forhandlinger, ved erverv, utvikling og utleie av egnede eiendommer, samt ved etablering av fremleieforhold.

I dag er NAF-gårdene AS et ordinært eiendomsselskap, selv om de fortsatt har mange apotek og andre helseforetak blant sine leietakere. Virksomheten inkluderer flere kjøpesentra, bygårder, eierseksjoner og utviklingsprosjekter over hele landet.

Selskapet sitter i dag på en eksisterende portefølje av eiendommer over hele landet på tilsammen ca 100.000 kvm, samt noen større utviklingsprosjekter.