STILLINGSTYPE: Senior INVESTMENT PROFESSIONAL | investment professional

ARBEIDSSTED: TRONDHEIM

SØKNADSFRIST: SNAREST

KONTAKTPERSON: KNUT GROTLI - 90 251 351

KONTAKTPERSON: Kasim bijou Sandset - 97 09 72 27

Kverva er et industri- og investeringsselskap med fokus på marin sektor. Kverva søker å kapitalisere på potensialet i en fremtidsrettet og bærekraftig internasjonal sektor i sterk vekst. Investeringene består av en industriportefølje med langsiktig eierskap og en likvid finansportefølje. Selskapene i porteføljen har en samlet omsetning på NOK 29 milliarder og forvaltningskapital på NOK 35 milliarder.

Kverva er i vekst, og søker forretningsorienterte Investment Professionals som vil være med å styrke investeringsteamet. Som Senior Investment Professional og Investment Professional vil man være med å lede strategisk forretningsutvikling og M&A i porteføljeselskapene gjennom oppfølging av selskapenes styre og ledelse. Man vil jobbe tett opp mot øvrig investeringsteam.

Senior Investment Professional

Ønsket bakgrunn og erfaring:

 • Strategisk/industriell investeringsbakgrunn

 • Fordel med erfaring fra linjeledelse i en industribedrift

 • Erfaring med eierskapsoppfølging og styrearbeid

 • Erfaring fra management consulting, strategi- og forretningsutvikling, analyse, M&A og DD-prosesser

Personlige egenskaper som verdsettes høyt

 • Evne å bygge tillit og innflytelse mot styre, ledelse og ansatte i porteføljeselskap

 • Initiativrik, selvgående og med stor arbeidskapasitet

 • Strategisk og utviklingsorientert

 • Tilpasningsdyktig og med sterke samarbeidsevner

 • Sterke språkkunnskaper i norsk og engelsk

Investment Professional

Ønsket bakgrunn og erfaring:

 • To til fem års erfaring fra top tier management consulting miljø

 • Erfaring fra enten analyse, M&A, DD-prosesser eller strategi- og forretningsutvikling

 • Et eksepsjonelt talent innen ditt felt og evnen til å overføre kompetansen til Kverva

Personlige egenskaper som verdsettes høyt:

 • Utdannelse på masternivå fra en anerkjent utdanningsinstitusjon med sterke akademiske resultater

 • Initiativrik og selvgående, med evne til å dele ideer og synspunkter

 • Strukturert, analytisk og med stor arbeidskapasitet

 • Sterke språkkunnskaper i norsk og engelsk


PZmfDSVGmjIa0fqYxMuQGepXXcB1526633804321_200x200.png

Kverva er et investeringsselskap innenfor marin sektor med en forvaltningskapital på ca. NOK 35 milliarder og 13 ansatte. Kvervas forretningside er å kombinere industriell erfaring og nettverk med høyt fokus på analyse for å kapitalisere på potensialet innenfor marin sektor. Vår investeringsportefølje består av privateide selskaper og en global portefølje av børsnoterte aksjer og likvide instrumenter innen sjømatsektoren. Vi har en aktiv forvaltning av porteføljen og har for tiden mange investeringsmuligheter i en global sektor med sterk vekst. Les mer på www.kverva.no.