Stillingstype: Investeringsanalytiker

Arbeidssted: Trondheim

Søknadsfrist: 15. august 2018

kontaktperson: knut grotli - 90 251 351

KONTAKTPERSON: rebecca skaarberg - 97 768 289

Kverva er et industri- og investeringsselskap med fokus på marin sektor. Kverva søker å kapitalisere på potensialet i en fremtidsrettet og bærekraftig internasjonal sektor i sterk vekst. Investeringene består av en industriportefølje med langsiktig eierskap og en likvid finansportefølje. Selskapene i porteføljen har en samlet omsetning på omtrent NOK 25 milliarder og verdijustert egenkapital i Kverva er over NOK 25 milliarder.

Kverva er i vekst, og søker to ambisiøse og forretningsorienterte analytikere med hovedfokus innen henholdsvis Direkte investeringer og Analyse/finans.

Hovedarbeidsoppgaver innen Direkte investeringer vil være

 • Identifisere og evaluere investeringsmuligheter i marin sektor
 • Delta i gjennomføringen av kjøp og salg av virksomheter
 • Bidra til utvikling av porteføljeselskapene gjennom oppfølging av selskapenes styre og ledelse
 • Bistå i utforming av strategi i porteføljeselskapene

Hovedarbeidsoppgaver innen Analyse/finans vil være

 • Utarbeide markeds-, industri- og selskapsanalyser
 • Bistå i verdsettelser og kjøps-/salgsvurderinger
 • Bidra i oppfølgingen av investeringer i noterte aksjer
 • Støtte og analytisk oppfølging av porteføljeselskap

Ønsket bakgrunn og erfaring for begge områder

 • Høyere utdannelse på master-nivå fra en ledende utdanningsinstitusjon med sterke akademiske resultater
 • Ett til tre års erfaring fra et anerkjent miljø innen Management Consulting, Investment Banking, Private Equity, Deal Advisory og/eller relevant industrierfaring
 • Erfaring fra analyse, M&A, due dilligence-prosesser, strategi- og forretningsutvikling
 • Solid erfaring i bruk av Excel og PowerPoint
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk

Personlige egenskaper som verdsettes høyt:

 • Sterke analytiske egenskaper
 • Initiativrik, selvgående og med stor arbeidskapasitet
 • Tilpasningsdyktig og gode samarbeidsevner

Logo.png