stillingstittel: erfarne konsulenter innen endringsledelse og organisasjonsutvikling

sted: oslo

søknadsfrist: snarest

kontakt PERSON: REBECCA SKAARBERG: 97 76 82 89 

kontakt PERSON: Knut grotli: 90 251 351

KPMG opplever stor oppdragsmengde og økt etterspørsel etter tjenester innen endringsledelse og organisasjonsutvikling, spesielt med tanke på det store digitale skiftet bedrifter nå står ovenfor. De styrker derfor sitt «People and Change»-team, og søker flere erfarne konsulenter som har kompetanse innen området, gjerne fra privat sektor. Du vil få jobbe med et bredt spekter av spennende prosjekter der effektivisering, digitalisering, endringsledelse og organisasjonsutvikling står sentralt. Du vil få muligheter til å påvirke retning og bygge People & Change-teamet videre i et tverrfaglig og dynamisk miljø.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Minimum 8 års erfaring, gjerne fra management consulting, eventuelt i kombinasjon med relevant rolle fra fortrinnsvis privat sektor eller både privat og offentlig sektor
  • Solid erfaring fra prosjekter innen digitalisering, endringsledelse, organisasjonsutvikling og prosjektledelse
  • Kompetanse innen digitale transformasjonsprosesser og forståelse for hvordan digitale verktøy, teknologi og mennesker gir nye muligheter for organisasjoner
  • Kommersiell teft og evne til å bygge langsiktige relasjoner og forstå kundenes behov, og hvordan de kan øke endringstakten
  • Kan vise til tverrfaglig samarbeid for å levere leveranser som ligger i front når det gjelder transformasjon, mennesker og digitalisering
  • Et ønske om å bygge og utvikle KPMG sin digitale satsning og People & Change-teamet videre

 

 


kpmg logo mindre versjon til hjemmesider.png

KPMG er et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivningsselskaper med mer enn 189.000 medarbeidere over hele verden i 152 land. 

KPMG Norge består av om lag 1.000 dyktige og engasjerte medarbeidere fordelt på 24 kontorer rundt om i hele Norge.