STILLINGSTYPE: SENIOR RÅDGIVER – FINANSIELL/RISIKO RAPPORTERING

ARBEIDSSTED: OSLO

SØKNADSFRIST: SNAREST

KONTAKTPERSON: ASBJØRN JØRGENSEN: 92 68 81 23

KONTAKTPERSON: PER SVANTESSON: 91 90 12 88

Kommunalbanken (KBN) søker en Senior rådgiver til sentral stilling i bankens avdeling for risikostyring. Vedkommende vil lede arbeidet med sentrale styringsdokumenter, som gjenopprettingsplan og ICAAP. Stillingen medfører utstrakt kontakt og samhandling med bankens andre avdelinger, og gir den rette kandidat en unik mulighet til å ligge i front når det gjelder den regulatoriske utviklingen innenfor bransjen. Stillingen rapporterer til Direktør for risikostyring.

KBNs avdeling for risikostyring består av 6 ansatte som er ansvarlig for løpende måling, rapportering og styring av risiko. Sentralt for området er vedlikehold og utvikling av metoder og utforming av selskapets retningslinjer for risikostyring. 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Være pådriver og ansvarlig for utarbeidelsen av omfattende regulatoriske dokumenter, herunder KBNs gjenopprettingsplan

 • Være en sentral bidragsyter i innretningen av KBNs  regulatoriske rapportering

 • Bearbeide og analysere data som inngår i KBNs sentrale dokumenter og rapportering

 • Holde seg oppdatert på og omsette relevant regelverk for å sikre KBNs etterlevelse

 • Presentere i utvalgsmøter og andre interne organer i banken

 • Bidra i utviklingen av KBNs modellapparat for risikomåling og -styring

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Relevant utdanning på masternivå

 • Interesse og forståelse for finansielle instrumenter

 • Erfaring eller interesse for prosjektledelse

 • Kunnskap om relevant regelverk og ønske om å delta i regelverksutviklingen

 • God virksomhetsforståelse

 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk

 • Samarbeidsorientert, initiativrik og evner å se forbedringsmuligheter

KBN har en balanse på om lag NOK 450 milliarder og av dette er om lag NOK 300 milliarder lånt ut til kommunal sektor. KBN finansierer seg hovedsakelig i internasjonale kapitalmarkeder og bruker sikringsinstrumenter til å håndtere rente- og valutarisiko som oppstår. KBN har derivatkontrakter rundt NOK 800 milliarder i hovedstol. KBN er definert som en systemviktig finansinstitusjon i Norge.

KBN tilbyr et sterkt fagmiljø hvor arbeidshverdagen spenner mellom internasjonale kapitalmarkeder og lokale velferdsinvesteringer. KBN holder til i moderne lokaler sentralt plassert i Vika i Oslo sentrum og kan tilby konkurransedyktige betingelser.

KBN forbeholder seg retten til å foreta bakgrunnssjekk. Bakgrunnssjekk foretas av en ekstern partner, for å verifisere riktighet av CV og tilgjengelig kandidat informasjon. Ansettelse er betinget av tilfredsstillende bakgrunnssjekk.


kbn.png

Kommunalbanken finansierer viktige velferdsinvesteringer i norske kommuner. Vi skal bidra til stabil, rimelig og langsiktig lånefinansiering. Kommunalbanken er et heleid statlig aksjeselskap som drives forretningsmessig. Vi er blant landets største finansforetak og er klassifisert som systemviktig finansinstitusjon av norske myndigheter. Kommunalbanken har høyest oppnåelige kredittrating AAA/Aaa. Dette gir gode betingelser for vår innlåning i kapitalmarkedene. Vår visjon er «Langsiktig partner for lokal velferd». www.kommunalbanken.no