Knut Røste Leganger-Krogstad 

Knut Røste Leganger-Krogstad er Senior Advisor i Ascender. Knut jobber med rekruttering på tvers av flere områder, med et spesielt fokus på Finance og Professionals.

Hovedtyngden av Knut sin erfaring er fra kompetansehuset BDO, hvor han jobbet innen revisjon og rådgivning mot ulike bransjer, med et særlig fokus på eiendom, handelsvirksomhet og tjenesteytende næringer. Han var her også en del av rekrutteringsteamet. Knut har også operativ erfaring fra økonomi/finans-funksjonen i NHO hvor han ledet controller-teamet.

Knut er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), samt en master i regnskap og revisjon (MRR) fra Handelshøyskolen BI.

 

 

Knut Røste Leganger-Krogstad | advisor

krlk@ascender.no / 98 08 85 35/ LinkedIn