Stillingstype: internrevisor

Arbeidssted: Oslo sentrum

Søknadsfrist: snarest

KONTAKTPERSON: kristin lossius: 40 30 50 40

KONTAKTPERSON: veronica johansen: 95 81 92 82

KLP ønsker å styrke kompetansen innen internrevisjon og søker en erfaren og fremoverlent kandidat til selskapets internrevisjonsavdeling.

Du vil få en viktig rolle i et stort norsk konsern og bli del av et kompetent team på fire internrevisorer som arbeider på tvers av forretnings- og kompetanseområder. Du vil arbeide med internrevisjon innenfor flere områder som livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning, bank, eiendom og IT. Stillingen byr på en spennende, variert og fleksibel arbeidshverdag med gode muligheter for læring og utvikling.

Ansvarsområder:

Internrevisjonen bistår styret og ledelsen i å utøve god virksomhetsstyring gjennom en uavhengig og nøytral vurdering av om selskapets vesentligste risikoer er tilstrekkelig håndtert og kontrollert. Ansvarsområdene er:

 • Bistå organisasjonen med å identifisere og evaluere vesentlig risikoeksponering og bidra til å forbedre systemene for risikostyring
 • Vurdere om virksomheten har etablert målrettede, hensiktsmessige og effektive kontrolltiltak som reduserer risikoeksponeringen til et akseptabelt nivå
 • Evaluere systemene for virksomhetsstyring

Dine viktigste ansvarsområder vil omfatte:

 • Gjennomføre revisjoner alene, sammen med andre i teamet eller med innleid spisskompetanse
 • Fagansvar for tildelt kompetanseområde
 • Bistå med problemløsning og kvalitetssikring

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Høyere utdannelse innen økonomi, revisjon eller andre relevante fagområder
 • Fortrinnsvis 4-7 års relevant erfaring fra eksternrevisjon, internrevisjon eller andre relevante roller
 • Høy integritet og god vurderingsevne
 • Selvstendighet og initiativrik
 • Strukturert, faktabasert og effektiv arbeidsform
 • Evne til å se sammenhenger og innta et helhetsperspektiv
 • Evne til å bidra til kunnskapsdeling og godt samarbeid i teamet

KLP tilbyr:

 • Utfordrende problemstillinger og arbeidsoppgaver, og en sentral rolle i et faglig sterkt miljø
 • Store muligheter for faglig utvikling
 • En stilling som innebærer mange kontaktflater i konsernet
 • Gode pensjons-, forsikrings- og velferdsordninger og konkurransedyktig lønn
 • Flotte lokaler i Bjørvika

Logo_mindre.jpg

KLP er med sine over 900 ansatte og en forvaltningskapital på 526 milliarder kroner Norges største livsforsikringsselskap. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. KLP er eid av kundene. Vi leverer trygge og konkurransedyktige pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt deres virksomheter og ansatte. I KLP er det å ta samfunnsansvar en naturlig del av vår daglige drift. Les mer om oss på klp.no