Kasim Bijou Sandset

Kasim Bijou Sandset er Director i Ascender. Kasim jobber med lederrekruttering til ulike bransjer, i tillegg har han et spesielt fokus på digitale stillinger, økonomifunksjoner og management consulting.

Kasim har bred erfaring fra kompetansevirksomhet og konsulenthus, blant annet innen revisjon og som rekrutteringsansvarlig i Deloitte.

De siste årene har han opparbeidet seg betydelig operativ erfaring med digitale og teknologirettede stillinger som rekrutteringsansvarlig i IT-selskapet Intility. I tillegg til å lede rekrutteringsavdelingen, hadde han ansvar for Management Trainee – programmet og utviklingen av Intilitys fremtidige ledere, i samarbeid med øvrige avdelingsledere og daglig leder.

Kasim er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med utvekslingsopphold ved ESSEC Business School i Paris og RSM Erasmus University i Rotterdam.

 

 

kasim bijou sandset | DIRECTOR

kasim@ascender.no / 97 09 72 27 / LinkedIn