Stillingstype: Investeringsdirektør

Søknadsfrist: 7. august 2018

kontaktperson: Knut grotli - 90 25 13 51

KONTAKTPERSON: asbjørn jørgensen - 92 68 81 23

Sammen med gründere, entreprenører og andre investorer er Investinor sin ambisjon å gjøre utvalgte lovende bedrifter verdensledende. Som investeringsdirektør i Investinor vil du få en sentral rolle i det som skjer innenfor norske venture- og tidlig-fase investeringer. Rollen innebærer ansvaret for utvikling og realisasjon av noen av landets mest spennende bedrifter. Vi ser særlig etter deg med erfaring fra og interesse for teknologiinvesteringer. 

Viktige arbeidsoppgaver vil omfatte

 • Identifisere, evaluere og investere i selskaper i venture- og vekstfasen
 • Vurdere, strukturere og gjennomføre oppfølgingsinvesteringer og salg av porteføljeselskaper
 • Være operativ leder for interne og eksterne team i forbindelse med investerings-, kjøps- og salgsprosesser
 • Aktivt bidra til operasjonell og strategisk utvikling av porteføljeselskapene
 • Skape og utvikle posisjoner på vegne av Investinor innen venture- og tidlig-fase investeringer

Ønskede kvalifikasjoner og bakgrunn

 • Utdannelse på masternivå fra en anerkjent utdanningsinstitusjon med sterke akademiske resultater
 • Bakgrunn fra ledende investerings- og transaksjonsmiljø (investeringsbank, investeringsselskap, M&A funksjon)  
 • Dokumenterte resultater fra forhandlinger og gjennomføring av kjøp og salg av virksomheter
 • Teknologikompetanse og god forståelse for IT-bransjen
 • Venture-erfaring og nettverk i investormiljøet vil være en stor fordel
 • Erfaring fra selskapsutvikling operasjonelt og strategisk vil bli tillagt vekt, eksempelvis fra konsulentvirksomhet eller linjeledelse
 • Sterke muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Ønskede personlige egenskaper

 • Høy energi og høyt ambisjonsnivå
 • Kommersielt anlagt, resultatorientert og høy arbeidskapasitet
 • Strukturert, analytisk og trygg på egne vurderinger
 • Selvgående og initiativrik
 • God lagspiller, men samtidig kraftfull egen gjennomføringsevne
 • Relasjonssterk og evne til å bygge nettverk

 


riktig.png

Investinor er det største og mest aktive venture- og ekspansjonsfondet i Norge. Med 4,2 milliarder NOK under forvaltning og 53 selskaper i porteføljen spiller vi en sentral rolle i kapitalmarkedet for vekstfinansiering i Norge. I 2017 gjennomførte Investinor 52 investeringer, i kapitalrunder som tilsammen var på rundt 1 milliard NOK. Etter at dagens mandat ble implementert (2013) har Investinor hatt en årlig nettoavkastning (IRR) på 21%.

Sammen med gründere, entreprenører og andre investorer gjør vi utvalgte vekstselskaper verdensledende. Som medeier bidrar vi aktivt i disse bedriftenes styrer med blant annet strategiutvikling, rekruttering og finansiering. For å realisere avkastningen på investeringene, selger vi oss ut av porteføljebedriftene når andre eiere er bedre egnet til å utvikle dem videre. Normalt skjer dette etter 3-7 år.

Investinor er en ansvarlig investor som bidrar til bærekraftig verdiskapning ved å ta hensyn til miljø, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring i alle investeringer. Vår eierandel i porteføljebedriftene skal utgjøre maksimalt 49 prosent.

Investinor eies av Den norske stat. Eierskapet forvaltes av Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet. Investinor har hovedkontor i Trondheim.