Stillingstype: Strategidirektør

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 23. september 2018

kontaktperson: knut grotli - 90 251 351

KONTAKTPERSON: KASIM BIJOU SANDSET - 97 09 72 27

Fürst Medisinsk Laboratorium har vokst til å bli Nordens største medisinske laboratorium og analyserer prøver fra mer enn 10.000 pasienter hver eneste dag. Selskapet har levert viktige tjenester til det offentlige helsevesenet i mer enn 65 år og har lange tradisjoner som familieeid bedrift. Ferd kom inn på eiersiden i 2017 med 40 % eierandel. 

Fürst søker nå strategidirektør til nyopprettet og sentral rolle. Strategidirektør vil ha ansvaret for forretningsutvikling og nye initiativer i selskapet. Rollen vil være en del av ledergruppen og rapporterer direkte til CEO.

Ansvarsområder:

  • Overordnet ansvar for strategiprosess i selskapet, herunder å iverksette forbedringstiltak og sikre implementering
  • Pådriver for innovasjon og nytenkning inn mot nye potensielle forretningsområder
  • Utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for ledelse og styret

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

  • Utdannelse på universitetsnivå (master eller tilsvarende)
  • Minimum 5 års relevant yrkeserfaring, gjerne erfaring fra Management Consulting og/eller Business Development i større selskaper
  • Bakgrunn fra helsesektoren er positivt, men ikke et absolutt krav
  • Erfaring fra miljøer der IT er en strategisk faktor
  • Sterk analytisk, tydelig i kommunikasjonsformen, stor gjennomføringskraft og god forretningsforståelse
  • Initiativrik, erfaren på å lede komplekse prosjekter og vant til å håndtere flere baller i luften
  • Jordnær med gode samarbeidsegenskaper og evne til å skape tillit i fagtunge miljøer

furst_logo_02.jpg

Fürst Medisinsk Laboratorium er et privateid medisinsk laboratorium. Fürst leverer laboratorietjenester innenfor medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, medisinsk mikrobiologi og patologi. Laboratorievirksomheten er Norges største med i overkant av 400 ansatte. Hovedlaboratoriet ligger på Furuset i Oslo. Fürst har prøvetakingsenheter i Oslo, Vestfold og Bergen. I tillegg driver selskapet prøvetakingsvirksomhet på syke- og aldershjem i Oslo, Sandefjord og Bergen. Fürst har også startet opp virksomhet i Sverige. Laboratoriet er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 15189, og sertifisert i henhold til ISO 13485 og ISO 14001.