Stillingstype: INVESTment professional

Arbeidssted: oslo

Søknadsfrist: 28. oktober 2018

kontaktperson: knut grotli - 90 25 13 51

KONTAKTPERSON: REBECCA SKAARBERG - 97 76 82 89

Ferd Capital søker Investment Professionals til spennende roller med fokus på investeringer i børsnoterte og private selskaper. For å styrke teamet videre, søker vi to forskjellige profiler:

  • Investment Professional med flere års erfaring fra investeringsmiljø:

    Du har minst 5-8 års erfaring fra et investeringsmiljø (PE, family office), eventuelt erfaring fra corporate finance/investment banking. Du har i tidligere roller vist at du har et «investor-mindset», og vet hva som kreves for å være en aktiv og langsiktig eier. Du har jobbet bredt med transaksjoner, oppfølging av porteføljeselskap, og har ideelt sett erfaring fra styrearbeid. Du evner å arbeide både strategisk og operativt, og du er en sterk relasjonsbygger med stor gjennomføringskraft.

  • Talent som ønsker å bli del av et ledende investeringsmiljø:

    Du har 2-4 års erfaring fra anerkjent konsulentselskap, meglerhus, kapitalforvalter, investeringselskap eller traineeprogram, og har et ønske om å ta med deg ferdighetene du har opparbeidet deg inn i Ferd Capital. Du er sterk analytisk, med god forretningsforståelse og evner å tenke strategisk. Du synes det er spennende å ta fatt på ulike problemstillinger, hvor evne til å jobbe selvstendig og operativt vil være viktig.

Felles for begge rollene er at du har en stor interesse for investeringsmuligheter og kapitalmarkeder. Du vil være sentral i arbeidet med å identifisere og gjennomføre investeringer, følge opp porteføljeselskap og bidra å realisere underliggende potensiale og verdier i disse. Du identifiserer deg med Ferds verdier: troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet.


share-image-facebook.png

Ferd er et familieeid norsk investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer. Ferds visjon er å skape varige verdier og sette tydelige spor. Ferd omfatter fem forretningsområder, hvor Ferd Capital er et av disse.

Ferd Capital har tre investeringsmandater: Privateide Selskaper, Børsnoterte Selskaper og Special Investments. Mandatene gir forretningsområdet stor grad av fleksibilitet i type investeringer det kan gjøre. Ferd Capital kan investere i ulike selskapsfaser - fra modne selskaper med behov for snuoperasjon til vekstselskaper med behov for profesjonalisering og ny kapital. Vi har ingen fondsstruktur, og har fleksibilitet med hensyn til eierhorisont. I de privateide eller børsnoterte selskapene hvor vi har en betydelig eierpost er vi en langsiktig og aktiv eier med utgangspunkt i Ferds verdigrunnlag og fortrinn.