STILLINGSTYPE: BUSINESS CONTROLLER

ARBEIDSSTED: OSLO

SØKNADSFRIST: 31. MARS

KONTAKTPERSON: KASIM BIJOU SANDSET | 97 09 72 27

KONTAKTPERSON: CAMILLA HØGH JANSEN | 99 37 83 43

FagerStad er et uavhengig og partnereid eiendomsutviklingsselskap som hovedsakelig fokuserer på prosjekter innen handel og bolig. Selskapet opplever et økt aktivitetsnivå og ser nå etter en forretningsorientert og ambisiøs Business Controller som vil arbeide med Holding, administrasjonsselskap og for en portefølje av eiendomsprosjekter. Du vil være en del av et team gjennom hele verdikjeden fra prosjektstart til realisasjon, og jobbe tett med spennende samarbeidspartnere. Stillingen er nyopprettet og det vil derfor være gode muligheter til å påvirke innholdet i rollen. Den rette kandidaten vil ha mulighet til å vokse inn i en CFO-rolle på sikt.

Ansvarsområder:

 • Være en sentral rådgiver for ledelsen og rapportere til styret og samarbeidspartnere

 • Styresekretær

 • Utarbeidelse av konsernregnskap, budsjettering, resultat og likviditetsoppfølging samt internadministrasjon

 • Løpende oppfølging mot regnskapsfører, advokater, revisor, mv.

 • Oppfølging og rapportering til lånegivere

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Høyere utdannelse innen økonomi

 • Minimum 2 års relevant erfaring, gjerne fra revisjon og/eller tilsvarende stilling

 • Erfaring med eiendomsselskap er et fortrinn

 • God forretningsforståelse og evne til å identifisere drivere og fange opp relevante problemstillinger i prosjektene

 • Selvstendig med evne til å drive egne prosesser

 • Fleksibel og samarbeidsorientert


fagerstad.png

FagerStad er et uavhengig og partnereid eiendomsutviklingsselskap som hovedsakelig fokuserer på prosjekter innen handel og bolig. Selskapet har lyse og trivelige kontorlokaler beliggende sentralt ved Oslo Rådhus, et lite og fleksibelt arbeidsmiljø med fokus på teamarbeid på tvers av fagområder. FagerStad har langsiktighet i sine prosjekter, og i samarbeid med lokale myndigheter og lokalsamfunn utvikler selskapet gode og stedstilpassede bygg. FagerStad tar ansvar for hele prosessen fra uregulert tomt frem til ferdig overlevert bygg og realisasjon.