Vi leverer Executive Search-tjenester innen følgende fire områder:

(Se under for eksempler på stillinger vi rekrutterer til innen hvert av disse områdene – listen er ikke uttømmende)

 

Ascender Executive

CEO

CFO

 HR-direktør

 Strategidirektør

Salgs- og markedsdirektør

Ascender Professionals

Investment Professionals

Advokater

Management consultants

Revisjon og rådgivning

Ascender Finance

økonomisjef

Konsern-/

regnskapsjef

Group/ Financial/ Business Controller 

 risk & Compliance

Ascender Digital

Chief Digital Officer

 Head of Digital Strategy

 Konsulenter med digital kompetanse (f.eks. Robotic Process Automation (RPA), blockchain, big data)