Caroline Kittelsen Qvale

Caroline Kittelsen Qvale er Advisor i Ascender, og arbeider med rekruttering på tvers av flere områder.

Caroline har arbeidet med rekruttering innen Executive Search siden 2016, og har tidligere vært Research Associate i Amrop Delphi. Hun har erfaring med toppleder-, ledergruppe- og spesialiststillinger innen et bredt spekter av bransjer, i både offentlig og privat sektor. De siste årene har hun opparbeidet seg betydelig erfaring med stillinger med et strategisk snitt i komplekse omgivelser, samt med problemstillinger rundt effektivisering gjennom digitaliserings- og moderniseringsprosesser. I tillegg har Caroline tidligere vært i Storebrand hvor hun arbeidet hovedsakelig innen pensjon og livsforsikring.

Caroline er siviløkonom fra OsloMet og Handelshøyskolen BI, med spesialisering innen strategi, organisasjon og ledelse.

 

 

caroline kittelsen qvale | advisor

caroline@ascender.no / 96 22 73 22 / LinkedIn