STILLINGSTYPE: ØKONOMICONTROLLER

ARBEIDSSTED: MAJORSTUEN

SØKNADSFRIST: SNAREST

KONTAKTPERSON: KNUT RØSTE LEGANGER-KROGSTAD: 98 08 85 35

KONTAKTPERSON: CAROLINE KITTELSEN QVALE: 96 22 73 22

AS Apotekernes Hus søker en engasjert og nøyaktig økonomicontroller til sin økonomiavdeling. AS Apotekernes Hus er morselskap til NAF Gårdene AS som eier, utvikler og forvalter en betydelig eiendomsportefølje. Stillingen medfører utstrakt kontakt med selskapene i konsernet, det vil si at du må trives med å samarbeide med andre. Du vil rapportere til økonomileder, og ha en sentral rolle i den daglige økonomistyringen samt bistå i endringsprosesser knyttet til regnskapsfunksjonen.

Ansvarsområder inkluderer

 • Økonomistyring og regnskapsanalyse

 • Utarbeidelse av årsoppgjør, inklusive ligningspapirer

 • Håndtere og vurdere problemstillinger innen skatt og merverdiavgift

 • Bistå økonomidirektør ved utarbeidelse av konsernregnskap

 • Budsjettarbeid og avviksanalyser

 • Periodevis internrapportering

 • Være en ressursperson ved endringer i selskapsstruktur (f.eks. fusjon/ fisjon)

 • Avregning av felleskostnader

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse

 • Relevant arbeidserfaring, gjerne fra revisjon og/eller fra tilsvarende stilling

 • God faglig kompetanse på regnskap, skatt, avgift

 • Erfaring fra eiendomsvirksomhet samt prosjektoppfølging vil være en fordel

Ønskede personlige egenskaper

 • Trives med å samarbeide med andre

 • Serviceinnstilt

 • Ansvarsfull og selvstendig

 • Strukturert og nøyaktig

 • Robust og evne til å håndtere mange varierte arbeidsoppgaver

 • Evne til å tenke helhetlig og arbeide målrettet

 • God til å kommunisere skriftlig og muntlig


logopreg.jpg

Apotekforeningen er en bransjeorganisasjon for apotekene i Norge. AS Apotekernes Hus, et av deres datterselskap, leverer controller- og regnskapstjenester internt i konsernet..