STILLINGSTYPE: CFO

ARBEIDSSTED: OSLO

SØKNADSFRIST: SNAREST

KONTAKTPERSON: KNUT RØSTE LEGANGER-KROGSTAD: 98 08 85 35

KONTAKTPERSON: KNUT GROTLI: 90 25 13 51

Akershusgruppen er i en spennende utvikling hvor selskapet går inn i en oppbyggingsfase med hurtig vekst. Ledelsen og eiere har store ambisjoner for videreutvikling av virksomheten. Akershusgruppen eies av det norske PE-selskapet Longship. 

På vegne av Akershusgruppen søker vi en forretningsorientert, strategisk og operativ CFO. Du vil få totalansvar for økonomi- og finansfunksjonen i konsernet, herunder ta en sentral rolle for innkjøp, IT-systemer, oppfølging av ekstern regnskapsfører, rapportering/budsjettering og forretningsutvikling. Stillingen rapporterer til CEO og styret/eier.

Ansvarsområder: 

 • Overordnet økonomi- og virksomhetsstyring for konsernet og underliggende enheter

 • Innkjøp og forhandling med leverandører

 • Aktiv involvering i utvikling av underliggende datterselskaper

 • Videreutvikle «beste praksis» på tvers av organisasjonen

 • M&A-aktiviteter og oppfølging ved etablering av nye restauranter

 • Utarbeidelse av dokumentasjon, analyser og forberedelse til styremøter

 • Systemansvarlig for selskapets økonomi- og IT-systemer

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Må evne å jobbe med hele spekteret av arbeidsoppgaver - fra daglige, operative økonomioppgaver og til å gjøre strategiske vurderinger for videre utvikling

 • Høyere økonomisk utdannelse, siviløkonom/Master eller tilsvarende

 • Ca 6-10 års arbeidserfaring, gjerne fra revisjons-/konsulenthus, fortrinnsvis kombinert med operasjonell erfaring fra lignende rolle

 • Sterk på finansiell og strategisk analyse, i tillegg til god regnskaps- og forretningsforståelse

 • God systemforståelse og evne til å se forbedrings- og effektiviseringstiltak

 • Solide Excel/system-ferdigheter

 • Flytende i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Ønskede personlige egenskaper:

 • Resultatorientert med høy gjennomføringsevne

 • God forretningsforståelse

 • Kommunikasjonssterk med evne til å tilpasse form og budskap

 • Analytisk og strukturert

 • Selvgående og proaktiv med stor arbeidskapasitet


akershus.png

Akershusgruppen består av 11 restauranter, puber og gastropuber med hvert sitt unike brand. Gruppen er fokusert på Oslo-markedet med sentrale lokasjoner for sine spisesteder. Akershusgruppen sysselsetter for tiden 195 årsverk og hadde i 2018 en omsetning på 294 millioner kroner og EBITDA på 49 millioner kroner.