Stillingstype: head of mARKET

Arbeidssted: tjuvholmen, oslo

Søknadsfrist: snarest

kontaktperson: kristin lossius: 40 30 50 40

KONTAKTPERSON: ingunn glosli: 90 09 05 96

Advokatfirmaet Selmer er i en spennende vekstfase med fornyelse på mange strategisk viktige områder. Kunde- og forretningsutvikling er et prioritert område der vi bygger ny, forsterket kraft og kompetanse.

Som Head of Market vil du få en sentral rolle i å videreutvikle selskapets identitet og merkevare, og du vil lede arbeidet med å etablere et fremtidsrettet kundeprogram, gjennom forvaltning av selskapets viktigste kunder i nært samarbeid med partnere og øvrige kundeteam.

Personen vi søker er sterk på kommunikasjon og er nytenkende og kreativ innen merkevarebygging. Du er genuint interessert i mennesker og i å bygge relasjoner. Kvalitet er selvsagt, og du vil være en «gatekeeper» for å sikre topp kvalitet i alle Selmers leveranser og kommunikasjon til markedet. Ellers har du «drive» og utholdenhet, og trives med å utfordre eksisterende praksis.

I Selmer får du gode utviklingsmuligheter i et ungt, profesjonelt og hyggelig arbeidsmiljø, med personlig oppfølging i et individuelt talentutviklingsprogram. Du vil få en selvstendig rolle i vårt meget kompetente forretningsstøtteteam. Rollen rapporterer direkte til ledergruppen.

Formell kompetanse og erfaring:

  • Utdannelse på masternivå, gjerne med spesialisering innen kommunikasjon

  • Operasjonell erfaring, enten som konsulent i et ledende kommunikasjonsbyrå eller fra kommunikasjonstunge roller i f.eks. børsnotert selskap

  • Meget god språkkompetanse, skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk

  • Interesse for og gjerne erfaring med bruk av ny teknologi i kunde- og salgsprosesser

  • Erfaring fra et «professional services»-miljø og forståelse for kundedimensjonen i denne type miljøer er en fordel

Personlige egenskaper:

  • Kommersiell, innovativ og nytenkende

  • Initiativrik, med «drive» og gjennomslagskraft

  • Kvalitetsorientert, med høy grad av presisjon

  • Kunne være en strategisk samtale- og diskusjonspartner for alle ledd i organisasjonen


Selmer_logo_justert.png

Advokatfirmaet Selmer ble etablert i 1985. Vi ble raskt oppfattet som en utfordrer. Der andre advokatfirmaer hadde hundre års historie med seg, kunne vi se ting med nye øyne. I dag er Selmer et av landets fremste advokatfirmaer med 160 medarbeidere. Underveis har vi vært tidlig ute med å jobbe på nye måter. Vi har en egen gruppe med revisorer og økonomer, noe som gjør at vi kan tilby tverrfaglig rådgivning som andre ikke kan. Kombinasjonen av kommersiell innsikt, bred bransjekunnskap og juridisk spisskompetanse har gjort oss til en diskusjonspartner som får tillit. Vår historie forplikter. Derfor skal vi fortsette å utfordre kundene, konkurrentene og oss selv. Advokatbransjen er fortsatt tradisjonell. Selmer tenker nytt.